Personeel

Dhr. B. Dieteren Algemeen directeur
   
Dhr. E. Wilbrink Locatieleider / lid CvB 4-13jr. en 13-20jr.
Mw. C. Frissen Gedragswetenschapper / lid CvB 4-13 jr.
Mw. M. de Visser         Intern begeleider / logopediste
   
Mw. K. van de Werff Leerkracht SO 1-2-3
Mw. M. Delil              Leerkracht SO 4-5
Dhr. K. Goossens                       Leerkracht SO 5-6
Mw. A. Bejas Leerkracht SO 7-8
Mw. G. Nagy Leerkracht SO "Meteoren"
   
Dhr. D. Arts      Hoofd van dienst / achterwacht
Dhr. N. Alberts    ICT Coördinator
Mw. A. van der Sterren Sportleider
Mw. F. Wensink Management assistente / administratie
Mw. I. Bongers                Onderwijsassistent 
Mw. R. Raven                   Onderwijsassistent
Dhr. T. Bakker     Onderwijsassistent
Dhr. J. van Munster Ondersteunend medewerker